Författare: AdminFalk

Vaccination mot influensa / Covid

Vaccination mot Covid, dos3.

Plats: Hälsocentralen Falken.
Tidbokning via webb eller telefonbokning.

Tid och datum: 22-01-25.

Endast patienter 65 år och äldre, samt patienter inom riskgrupp.

 

Personer med sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19

 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (15:22).
 • Personer i åldern 18–64 år som tillhör följande medicinska riskgrupper:
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- och njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.
  • Gravida kvinnor med särskild graviditetsrelaterad riskfaktor som till exempel äldre än 35 år, hypertoni, diabetes, BMI över 30 eller annan faktor efter individuell bedömning.

 

 

 

 

 


Vårdcentralen Falken

Doktorsvägen 3, 364 43 Alstermo
0481 - 36 69 30    info@hcfalken.se