Skip to main content

Företagshälsovård

Företagshälsovård

Uppvidinge FHV är en välfungerande och omtyckt företagshälsovård med en flexibel kundanpassning. Vi arbetar för att uppnå en sund arbetsmiljö och erbjuder flexibla lösningar utifrån företagets behov.  Här erbjuds bland annat sjukgymnast, ergonom, psykosocialresurs, skyddsingenjör, läkarundersökningar, lagstadgade läkarintyg, hälsokontroller och bedömningssamtal hos sjuksköterska.

Välkommen!

Våra tjänster

–  Ett axplock av de tjänster vi erbjuder

HÄLSOUNDERSÖKNING

Hälsokontroller är obligatoriska hos följande grupper: nattarbetare, mast- och stolparbete, samt vid arbete med rök- och kemdykning, härdplaster, bly och kadmium, fibrosframkallande damm, vibrationer och buller. Mer finns att läsa i AFS 2005:6.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Systematiskt miljöarbete skall ingå i den dagliga verksamheten och omfatta alla sociala, psykologiska och fysiska förhållanden som kan ha betydelse för arbetsmiljön.

DROGTESTER

Vi utför kvalitetssäkrade drogtester. Specialistutbildad sköterska samt läkare med MRO-kompetens.

BEDÖMNINGSSAMTAL FÖRETAGSSKÖTERSKA

Första dagen av sjukskrivningen samt individuellt anpassad uppföljning.

TOBAKSAVVÄNJNING

Diplomerad tobaksavvänjare erbjuder hjälp att sluta röka.

SJUKGYMNAST/ERGONOM

Vi erbjuder sjukgymnastbehandling, individuell träning eller i grupp samt ergonomi på arbetsplatsen.

SKYDDSINGENJÖR

Mätningar och utredningar kring buller, inomhusklimat, ventilation, luft, vibrationer, fukt Utbildningar inom arbetsmiljö , härdplaster, etc Stöd vid skyddsronder Rådgivning kring arbetsmiljöarbete.

ARBETSINRIKTAD REHABILITERING

Vi kan hjälpa till med att identifiera problem kartlägga möjligheter samt ge åtgärdsförslag.

LUNGFUNKTIONSTEST

Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer. Med undersökningen kan man ställa diagnos astma eller KOL, samt se om lungornas totala volym är mindre än normalt.

Vårt team

Alla personer i vårat team är specialister på sitt område. Vi kompletterar varandra bra och det gör vårt team starkt. Uppvidinge FHV samarbetar även med en rad duktiga specialister som hjälper oss vid behov.

Annica Cronholm

Sjuksköterska

DAN DIETRICHSSON

Beteendevetare / KBT-terapeut

LINDA JOHANSSON

Sjuksköterska

MARIE WINKLER TÖRNER

Distriktsläkare

Malin Heigis

Allmän specialist

Lina Wistrand

Fysioterapeut