Skip to main content

Astma- / KOLmottagning

Astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) har blivit allt vanligare, och möjligheterna till både korrekt diagnos och förbättrad behandling har ökat under det senaste decenniet.

Korrekt diagnos, adekvat patientutbildning och rökslutar stöd är högt prioriterade åtgärder. Ett strukturerat omhändertagande med en välfungerande astma- /KOLmottagning i primärvården underlättar och förbättrar vården av denna stora patientgrupp.

Astma-/KOLmottagningen utreder, behandlar och följer upp dig som har astma och/eller KOL. Hos astma-/KOLsjuksköterskan kan du beställa tid eller få rådgivning.