Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Vaccinationen är kostnadsfri och frivillig. Om du är under 18 år behöver du ta med din samtyckesblankett. För att påfyllnadsdosen ska kunna ges behöver du ha fyllt 18 år

Viktigt inför din covid-19 vaccination

  • Om du är under 18 år och ska ta din första dos behöver du ta med din samtyckesblankett. Blanketten och mer information hittar du här.
  • Om du inte kan komma på din bokade tid behöver du boka om eller boka av din tid senaste 24 timmar innan, annars debiteras du en avgift för uteblivet besök. Avboka via 1177.se
  • Om du har förkylningssymtom, även lindriga, behöver du boka om tiden för vaccination
  • Kom nära inpå din bokade tid, för att slippa vänta länge tillsammans med andra och håll avstånd till andra under ditt besök.
  • Ha gärna på dig kläder på överkroppen som gör det lätt för vaccinatören att komma åt din överarm.
  • Ha din id-handling lättillgänglig.
  • Beroende på vaccintyp kan det bli aktuellt att vänta kvar 15 minuter efter vaccinationen för övervakning.
 

Påfyllnadsdos

För att påfyllnadsdosen ska kunna ges måste du ha fyllt 18 år. Om du ska få din påfyllnadsdos behöver du ha ditt covidbevis redo när det är din tur att vaccineras. Vaccinatören behöver se att rätt tidsintervall har passerat. Ta redan på när du fick dos två på något av följande sätt: För att få din påfyllnadsdos måste du ha fyllt 18 år. Läs mer om påfyllnadsdosen
 

Du som är 12-18 år