Tillfälligt pausad PCR-testning i Kronoberg

På grund av ökad provtagning är den nationella analyskapaciteten otillräcklig. Region Kronoberg har inte möjlighet att skicka fler prover för analys och pausa därför PCR-provtagningen för covid-19 för allmänheten.

Vaccination mot influensa / Covid

Vaccination mot Covid, dos3.

Plats: Hälsocentralen Falken.
Tidbokning via webb eller telefonbokning.

Tid och datum: 22-01-25.

Endast patienter 65 år och äldre, samt patienter inom riskgrupp.

 

Personer med sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19

 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (15:22).
 • Personer i åldern 18–64 år som tillhör följande medicinska riskgrupper:
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- och njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.
  • Gravida kvinnor med särskild graviditetsrelaterad riskfaktor som till exempel äldre än 35 år, hypertoni, diabetes, BMI över 30 eller annan faktor efter individuell bedömning.

 

 

 

 

 

Covid-vaccination

Vaccination mot covid-19 i Kronoberg – 1177 Vårdguiden

En tredje dos vaccin till vissa grupper

Följande grupper rekommenderas en tredje dos vaccin som påfyllnad:

 • Boende på SÄBO. Vaccinationen sker på boendet.
 • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård.
 • Alla födda 1956 eller tidigare.
 • 18-64 medicinska riskgrupper.

Det måste ha gått fem månader sedan du tog dos två om du är över 65 år och minst 6 månader om du är mellan 18-64 år.

Är du osäker på när du tog dos två går det att ta reda på via journalen på 1177.se, via covidbevis.se, ringa din vårdcentral eller ringa 0470-58 60 00.

Du kan boka in dig för en tredje dos på valfri vaccinationsplats i länet. Det går också bra att gå på de drop in-tider som finns runtom i länet.

På vaccin tidigare kanationsplatserna måste du kunna visa upp vilket vaccin du fick och när du fick det genom att visa upp ditt covidbevis eller ett utdrag från din journal.

Det finns också möjlighet att ta en tredje dos vaccin i samband med årets influensavaccination som startar den 9 november. Du måste uppge att du vill ta en tredje dos när du bokar tid för influensavaccination. Vaccinationen sker då på vårdcentralerna, där kan personalen se vilket vaccin du fick.

Har du hemtjänst eller hemsjukvård och är född senare än 1941 får du mer information om din vaccination via din kommun.

 

Vaccination mot covid-19 i Kronoberg – 1177 Vårdguiden

Du som är 12-18 år

När du bokar tid hos några av vaccinatörerna behöver du kunna logga in. Observera att det är personen som ska vaccineras som ska logga in med sitt personnummer eller e-legitimation. Föräldrar ska inte boka tid åt barnet eftersom det då blir fel i journalen.

För att logga in på 1177.se behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen Bank-id, Freja e-id plus eller Telia e-legitimation. Så loggar du in på 1177.se

Samtycke krävs från vårdnadshavare

Du som har fyllt 12 år men ännu inte fyllt 18 år behöver din/dina vårdnadshavares samtycke för att vaccinera dig. Blanketten skickas ut tillsammans med ett informationsbrev till alla hushåll med ungdomar 12-18 år. Båda vårdnadshavarna behöver ge sitt samtycke genom att skriva under samtyckesblanketten. Har du ensam vårdnad så räcker en underskrift. Blanketten ska tas med vid vaccinationstillfället tillsammans med den hälsodeklaration som skickats ut till alla hushåll.

Videomöte

Har du svårt att ta dej till oss?

Ingen fara!

Vi kan komma till din dator eller mobil istället!

På 1177.se finns information om hur du laddar ner appen ”Min hälsa” som behövs för videomöte.

CORONAVIRUS

Kontakta hälsocentralen via telefon för att boka och avboka tider!

Provtagning:

Vem kan lämna PCR-prov?

Du ska lämna prov för att se om du har covid-19 om du har symtom. Det gäller även om symtomen är lindriga.

Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. 

Det gäller även dig som haft covid-19 för MER än sex månader sedan.

Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Då blir du kontaktad av den som kan ha smittat dig, eller av sjukvården. Läs mer i texten Smittskyddslagen.

Du rekommenderas att testa dig efter hemkomst från resa. Läs vad som gäller på FoHM hemsida.

Stanna hemma till du har fått provsvar

Det är viktigt att du stannar hemma tills du har fått lämna prov och fått provsvar.

Läs mer om att stanna hemma vid symtom eller bekräftad covid-19

Läs mer om vad du kan göra själv om du har symtom.

Ska barn lämna PCR-prov?

Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov, men det kan variera beroende på var du bor.

Alla barn som har symtom ska stanna hemma.

OBS! From 201123 är det egenprovtagning som gäller.

Läs HELA instruktionen noga!

 

 

Vaccination mot Covid-19

Från och med v. 20 vaccinerar vi inte några dos 1 längre.

Vi hänvisar till externa vaccinatörer.

Du finner information och kan boka tid via 1177.

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som skall erbjudas vaccination först.

De som är allvarligt sjuka ska erbjudas vaccination först.

 •  Du som bor på ett särskilt boende eller har hemtjänst.
 •  Du som arbetar nära personer som bor på SÄBO för äldre eller arbetar inom hemtjänst.
 • Du som är vuxen eller bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination:

 • Du som är 65 år eller äldre
 • Du som är vuxen och får stöd av LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination.

Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre, att erbjudas vaccination.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

När du kan vaccinera dig beror på hur många doser vaccin regionen får och när dom kommer.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

Ring tel:0470-586000 för uppdaterad information angående vilken åldersgrupp som står på tur för vaccination.

 

Antikroppstest

Från och med den 31/3 kommer Region Kronoberg inte längre erbjuda antikroppstester till patienter som själva önskar detta.

Däremot kommer antikroppstester tas om det sker på vårdens begäran.


Vårdcentralen Falken

Doktorsvägen 3, 364 43 Alstermo
0481 - 36 69 30    info@hcfalken.se