Skip to main content

Diabetes

Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar.

Vid diabetes har man för mycket socker i blodet. Det beror på att bukspottskörtelns insulinproduktion inte fungerar som den ska och/eller på att levern ”läcker ut” för mycket socker i blodet. Insulin är ett hormon och behövs för att släppa in socker i cellerna för vidare omvandling till energi. Brist på tillräcklig mängd insulin orsakar därför förhöjt blodsocker.

 Vanliga symtom är att man blir sömnig, blir törstigare, muntorrhet och stora urinmängder.
Typ-2 diabetes är den vanligaste typen av diabetes. Orsaken är inte känd, men förutom att sjukdomen oftast är ärftlig, kan livsstilen påverka risken att få diabetes.

För att ta reda på om man har diabetes, måste blodsockervärdet mätas i ett blodprov. Man kan även upptäcka diabetes med hjälp av ett urinprov.

Ansvarig diabetessköterska är Michaela Wreinerth.

Mottagningen hjälper dig med

  • Information och rådgivning om kost, motion och mediciner

  • Uppföljande diabeteskontroller 

  • Provtagning

  • Utskrivning av blodsockermätare samt hjälpmedel för egenkontroll

  • Viktkontroll

Vi erbjuder även medicinsk fotvård till patienter med diabetes med komplikationer. Första besöket sker efter information från läkare. Därefter blir du kallad efter olika tidsintervall beroende på behov.

1177, Diabetes typ-2 
Diabetesförbundet