Skip to main content

Samtalsterapi

Det terapeutiska arbetet sker utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi). Fokus ligger på nuet och framtiden, samtidigt som insikt om individens historia och hur problem kan ha uppstått är viktig. Samtalen syftar också till att ge en ökad förståelse för bakomliggande orsaker till den psykiska ohälsan. Terapiformen är individuellt utformad utifrån den unika individ som söker behandling och kan vara antingen av stödjande eller av bearbetande karaktär.
 
Vi erbjuder behandling vid:
  • Stressproblematik (sömnproblem, utmattning etc)
  • Oro- och ångestproblematik
  • Panikångest
  • Nedstämdhet, depression
  • Livskris
  • Posttraumatisk stressyndrom

Plan för samtalen: Bedömning – Kartläggning – Behandling