Skip to main content

Barnhälsovård

Här erbjuds alla nyblivna föräldrar ett hembesök vid hemkomsten från BB. Vi gör hälsoövervakning och utvecklingsbedömning enligt särskilt program. Vaccinationer erbjuds enligt aktuellt vaccinationsprogram. BVC följer barnen från födsel till skolstart enligt det svenska barnhälsovårds­programmet.

Allt deltagande i barnavårdscentralens verksamhet är frivilligt.