Skip to main content

FSME-vaccination

Vill du vaccinera dig mot fästingburen encefalit så är du varmt välkommen till oss på Hälsocentralen Falken.

Du som är yngre än femtio
Du får vanligtvis tre doser under det första året. För att få ett bra skydd rekommenderas att du vaccineras enligt följande schema:
– Första dosen.
– Andra dosen, en till tre månader efter första dosen.
– Tredje dosen, fem till tolv månader efter andra dosen.
– Fjärde dosen, tre år efter den tredje dosen.

Du rekommenderas därefter att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att behålla skyddet mot TBE.
Det här schemat gäller även för barn som har fyllt ett år.

Du som har fyllt 50 år
Du får vanligtvis fyra doser det första året. Så här brukar vaccinationsschemat ut:
– Första dosen.
– Andra dosen, en månad efter första dosen.
– Tredje dosen, två månader efter den andra dosen.
– Fjärde dosen, fem till tolv månader efter den tredje dosen.
– Femte dosen, tre år efter den fjärde dosen.

Du rekommenderas därefter att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att behålla skyddet mot TBE.

Varmt välkommen till oss på Falken så hjälper vi dig med din vaccination!
Har du frågor eller funderingar går det givetvis bra att kontakta oss.